Karakter og overgangsfrekvens - Skovlund Friskole

Folkeskolens  Prøver
Elever på Skovlund Friskole afslutter 9. kl. med afgangsprøverne (de samme som i folkeskolen). I skoleåret 2017-18 var der ikke en 9. kl., så derfor fremgår Skovlund Friskole ikke på nogen lister det skoleår.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata og overgangsfrekvens til anden uddannelse, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

Karaktergennemsnit 2018-19 - klik her

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser 3 mdr. efter grundskole - klik her

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René