Tilmelding - Skovlund Friskole

Buskørsel skoleåret 2019-20
Skovlund Friskole tilbyder også i det kommende skoleår buskørsel for de børn, der har behov for det. Bussen har i dette skoleår kørt til Kvie by, Ansager, Tistrup og mod Gårde. Der er et par morgenruter og 3 eftermiddagsruter - ventetid om eftermiddagen kan ikke undgås.

For børn i 0.-5. kl. kan ventetiden (fra man har fri til bussen kører) tilbringes i "BUS-SFO", hvor man er tilmeldt på nedsat tid til nedsat pris. Tildmelding sker via kontoret.

Børn, der ikke er tilmeldt BUS-SFO, tilbringer ventetiden ude eller inde på skolen i et lokale, som vi stiller til rådighed på kolde våde dage. Børn i 4.-5. kl. kan købe 10-turs-klippekort til SFO.

Børn kan køre med bussen i det omfang, der er plads og ruten kan tilrettelægges efter det. På ruten er der opsamlingssteder, som så vidt muligt tilrettelægges efter behov og trafiksikkerhed.

Hvis der kører en offentlig bus fra eks. Sydtrafik, så er det den børnene skal tage i skole.

Når ruten er tilrettelagt og skoleåret starter, så er tilmeldingen bindende for hele skoleåret.

Tilmeldingsskema fås på kontoret. Der skal afleveres en tilmelding pr. barn.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René