Ugebrev 06.03.2020 - Skovlund Friskole

Arbejdsfredag 27. marts, kl. 15-20
Husk at reservere denne fredag eftermiddag til praktiske opgaver og samvær på skolen. Vi har opgaver til alle :-)

Elevrådet arrangemerer filmaften, den 18. marts kl. 18-20
- spis aftensmad hjemmefra - køb slik på skolen. Boden åbner kl. 17.30.
Lilleteam: Bossbaby, mellemteam: Croods og storeteam: Klassefesten 2

Velkommen til:
Agnete, der er ansat i fleksjob indtil sommerferien. Hendes opgave er bl.a. at hjælpe eleverne fra storeteam i køkkenet med oprydning.

Ansatte og bestyrelse til stormøde på Blåbjerg Friskole
Det er en god årlig tradition at mødes med 8 andre friskoler i "vores" område. Denne gang var der først foredrag med Thorstein Balle (forsker v/grundvigsk forum) og efter aftensmaden var der workshops, hvor vi på forhånd havde valgt os ind på de 8 muligheder:

1. "Frihed forpligter - hvor er modet til at være forskellige?"
Har de frie skoler en berettigelse, hvis vi "bare" er kopier af nedlagte folkeskoler? Hvordan finder vi modet til at bruge friheden?

2. "Lær at skændes"
Hvor gode er vi til at være uenige uden at blive uvenner? Demokrati kaldes med K. E Løgstrups ord for 'en skikkelig måde at være uenige på'. Hvor stærke skal vi være og hvor meget skal vi kunne tåle, når tonen f.eks. på de sociale medier bliver hård eller grov?

3. "Fremtidsskills - hvordan bliver fremtidens skole?"
Hvad skal børn kunne i fremtiden? Hvordan balancerer vi de forskellige tendenser med det grundtvig-koldske tankesæt: at skolen skal være i samklang med hjemmet, give børnene "almendannelse", bruge "det levende ord" i undervisningen, "oplive og oplyse" børnene og være med til at understøtte udviklingen af fællesskaber på tværs af forskellighe for børn i alle aldre?

4. "Find dig i fællesskabet"
Fællesskab - inkluderende/ekskluderende? Find dig i fællesskabet (fællesskaberne) på godt og ondt. Hvad gør fællesskaberne for os og ved os?

5. "De styrkede pædagogiske læreplaner"
Erfaringsudveksling af læreplaner i praksis - læringssyn og god evalueringskultur.

6. "Kom med i pedellens hule"
Pedellerne deler erfaringer og snakker om den vigtige rolle, de spiller i skolernes og børnehavernes dagligdag. Rundvisning på skolen.

7. "Yes, vi elsker vores job"
- et boost til sekretærerne. Sammen satte de fokus på de fantastisk gode sider ved jobbet. Drøftelse af netværksmøder.

8. "Kan man tale om en grundtvigsk ledelsespraksis?"
Hvordan kan det i så fald udfolde sig?

Det er både berigende og opløftende at være sammen med så mange andre friskolefolk i 5 timer. Dertil kommer, at det altid er en god oplevelse at "være på tur sammen" for at se, hvordan andre skoler indretter sig. Herunder et billede fra samlingen i hallen, hvor vi startede med foredrag.

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René