Ugebrev 09.02.2018 - Skovlund Friskole

"Du vælger selv" - onsdag den 7. februar, Ølgod
Lions Club tilbyder hvert år gratis undervisning for de ældste elever i Varde Kommune om alkohol/stoffer, valgmuligheder og mulige konsekvenser som følge af de valg de træffer. Eleverne arbejdede i 5 værksteder: Skadestuen, politistationen, forfest, festmiljø og samarbejde.

Billederne her er fra samarbejdsøvelser,
hvor eleverne skal gå forbi hinanden på
bænke (give/modtage hjælp).

Thorstein var på besøg

0. kl. klar til fastelavnsfesten på skolen, fredag den 9.2. kl. 14-16

Hvad mener du?
Skal to-sprogede børn tvangsflyttes fra folkeskoler til friskoler?
Skal 5% afstatens tilskud til friskoler overføres til folkeskolerne?
Skal antallet af friskolelever i Danmark reguleres af staten?

Hvilken betydning ville ovenstående få for vores friskole, hvis det bliver vedtaget, sådan som socialdemokratiet foreslår?

Det har Henrik Vinding (forælder) og jeg givet vores svar på i denne uge, da journalister fra JV var forbi, og her er lidt mere:

I Danmark har vi frit skolevalg, og det er skal vi kæmpe for at bevare!

Tvangsflytning taler imod det frie valg, og det gør økonomiske indgreb også. Der skal være plads til både fri- og folkeskoler i Danmark, fordi der er brug for begge dele - og fordi vi kan/gør noget forskelligt.

Der er rigtig mange gode folkeskoler i Danmark og strømmen af elever går begge veje. Men der har over en årrække været en stigning i antallet af elever/forældre, der vælger friskoler, og det er der nogle politikere, der til stadighed vil ændre på - med tvang, tilskudsreguleringer m.v.

Det frie skolevalg skal være frit. Friskolen skal være en reel mulighed for alle (og tosprogede er velkomne, når de selv ønsker det).

Det nuværende statstilskud til de frie skoler er en nødvendighed. En nedskæring i statstilskuddet kan betyde øget forældrebetaling, og så er friskolen ikke længere et frit valg for alle.

En bedre folkeskole - helt ok med mig, men det skal ikke være på bekostning af de frie skoler - og det frie skolevalg."

Jette Bech Mathiesen (skoleleder)

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René